Konferanslar - Seminerler

Hisar Konuşmaları adı altında kulübümüz; siyaset, sosyoloji, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, kişisel gelişim, tarih, çevre gibi birçok alanda konferanslar, toplantılar ve katılım belgesi verilen seminerler düzenlemektedir. Bunlarla kamu yönetimi ve etkileşimde olduğu diğer bölüm öğrencilerini yakından ilgilendiren konularda bilinçlendirme yapılması, deneyim paylaşımında bulunulması, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikten gelen bir tecrübe ile zenginleştirmesi ve dünya görüşlerini genişletmesi amaç edinilmiştir. Kulübümüzün özellikle üstünde durduğu ve geniş katılım alan Hisar Konuşmaları, 7'den 70'e herkesin iştirak ettiği ve yerel basında da yer bulan önemli bir projedir. İleriki dönemlerde daha geniş kitlelere hitap edecek önemli konularda gerek ulusal gerekse uluslararası konferans ve kolokyumların organize edilmesi planlanmaktadır.

 

Kulübümüzün bugüne kadar düzenlediği Hisar Konuşmaları :


=> 25.12.2013'te İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm başkanı ve çevreci Prof. Dr. Orhan KURAL "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Elele" başlıklı konferansıyla bizlerle beraberdi.=> 30.12.2013'te 24. Dönem İstanbul Milletvekili Sayın Faik TUNAY "Türkiye'de ve Dünyada Demokrasi" başlıklı konferansıyla bizimleydi.=> 15.05.2014'te bölüm başkanımız Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA'nın moderatörlüğünde, yeni anayasa çalışmalarına katılmış öğretim görevlileri Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN ve Prof. Dr. Osman CAN "Anayasa ve Siyasal Sistem Arayışları" başlıklı konferanslarıyla şeref verdiler. => 18.12.2014'te bölümümüzün eski öğretim elemanı Prof. Dr. Ferhat KENTEL, Prof. Dr. Yüksel TAŞKIN ve yazar Ali ŞİMŞEK "Türkiye'de Muhafazakarlık" başlıklı konferanslarıyla kulübümüzdeydiler.

 

                                                               

=> 24-25.12.2014'te İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derniği, kulübümüzün ortaklığı ile "2014-2015 Kişisel Gelişim Seminerleri / Etkili İletişim ve Beden Dili" başlıklı ve katılım belgesi dağıtılan semineriyle üyelerimizle buluştu.=> 06.03.2015'te öğretim üyemiz Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN'ın moderatörlüğünde, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi başkan yardımcısı Av. Afet Gülen KÖSE ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu genel temsilcisi Gülsüm KAV "Türkiye'de Kadınlık Olgusu" başlıklı konferanslarıyla bizleri bilinçlendirdirler. => 22.04.2015'te öğretim üyemiz Doç. Dr. Metin SARFATİ'nin moderatörlüğünde, iktisatçı Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU ve Aslı AYDIN "Küresel Kriz ve Türkiye'ye Yansımaları" başlıklı konferanslarıyla davetimize teşrif ettiler.


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından en son 13.06.2015 02:12:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM