Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü

    Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü

 Le Département Francophone de Sciences Politiques et Administratives de l'Université de Marmara

 

     İstanbul’daki ilk Fransızca tedrisatlı yükseköğretim bölümü olan Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi (FKYB) Ekim 1988’de üniversitenin Fransız Hükümeti ve Milli Siyasal Bilimler Vakfı (la Fondation Nationale des Sciences Politiques) ile yaptığı anlaşmalar sonucu kurulmuş ve Sultan III. Selim zamanından beri Fransız Sefarethanesi olarak hizmet veren Tarabya’daki İpsilanti Yalısı’na yerleşmiştir. Fransız Siyasal Çalışmalar Enstitüleri (Institut d’Etudes Politiques) modeline göre yapılandırılan bölüm, uzun yıllar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı bir şekilde kalmış, ilk mezunlarını da Temmuz 1992’de vermiştir.

2004’deki Avrupa üniversitelerinin Türkiye ile aralarında öğrenci-öğretim üyesi değişimine olanak veren değişim programlarını uygulamasından çok önce Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Milli Siyasal Bilimler Vakfı ile yapılan anlaşmalar uyarınca Fransız üniversite ağına bağlanmıştır. Bu ağa üye saygın okullar da bölümün diplomasını tanımış yüksek lisans eğitimlerine kabul etmiştir. Bu yöntemle bölüm, sadece öğrencilerine farklı Fransız üniversitelerinde eğitimlerine devam etme olanağı sunabilmekle kalmamış, birçok önemli misafir Fransız akademisyeni de bünyesinde ağırlamıştır.

1992’den beri, bölümün Fransızca işlenen Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

1995’de, bölüm Avrupa Topluluğu tarafından desteklenen Avrupa-Akdeniz Üniversite İşbirliği programı “Med-Campus” e dâhil edilip Nice, Cenova, Roskilde, Coïmbra, Tunis ve Sfax Üniversiteleri’ni de kapsayan Avrupa-Akdeniz Üniversitelerarası Ağı (RIME) nın bir üyesi olmuştur. 1996’da Minsk’deki Fransız-Beyaz Rus Siyasal Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi modelinden esinlenerek kendini yeniden düzenlemiştir. Bu süreçte Türk ve Fransız Dışişleri Bakanlıklarının temsilcileri, üniversite kurumları ve iş dünyasının şahsiyetlerinden oluşan eş sayıda pedagojik ve bilimsel komite her sene bölümün faaliyetlerini değerlendirmiş ve gelişimine yön vermiştir.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Eylül 1992’de “Büyük Kentler - Metropoller” üzerine bir uluslararası kolokyum düzenlemiştir. 1993’ün Eylül ayında İstanbul’da Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen “Türkiye’de ve Doğu Akdeniz’de Ekonomik Yatırımların Değerlendirilmesi ve Güçler Dengesi” konulu kolokyumun düzenlenmesine katılmıştır. Ocak 1994’te Grenoble’da bulunan Pierre Mendès France Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Fransa’da ve Türkiye’de Aktüalitede Laiklik ve Sorunları” konulu kolokyumun ortak düzenleyicisidir. Yine 1994 Nisan ayında “Avrupa Düşüncesi” konulu siyasal felsefe ile ilgili bir konferansa da ev sahipliği yapmıştır. Temmuz 1995’de, Tarabya’da küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve yerel yönetimlerin işletmesi üzerine bir meslek içi eğitim programı düzenlenmiştir. Ekim ayında 12 stajyer Fransa’ya ve İtalya’ya gitmiştir. 1997’de bölüm İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile ortaklaşa “Sivil Toplum ve Katılımcı Demokrasi” konulu bir kolokyum düzenlemiştir. Uluslararası Fransızca Konuşan Sosyologlar Derneği’nin “Dışlanma Sınavındaki Demokrasi” ve “Balkanlar’da Demokrasinin Yeniden İcat Edilişi” konulu kolokyumları düzenleyip Tarabya’daki binalarında ev sahipliği yapmıştır. Eylül 1997’de ise bölümün beş üyesi, Nice’de “Avrupa Topluluğu ve Üçüncü Akdeniz Ülkeleri” konulu yuvarlak masa toplantısına katılmıştır.  

Bölüm tüm bu akademik yetenekleri ve sunduğu samimi ambiyansı sayesinde “Sciences Po Tarabya” diye anılmaya başlamış, öğrencileri de kendilerine “Tarabiens” ünvanını takmışlardır.

     Marmara Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında yapılan değişiklikler sonucu Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlanmış ve fakülte için yeniden düzenlenen Anadolu Hisarı’ndaki mevcut yerleşkesine 250 öğrencisi ve 3’ü Fransız olmak üzere 14 tam zamanlı öğretim üyesi ile birlikte geçmiştir.

Bölümün mevcut eğitim programı çok disiplinli olup; iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilimler, tarih ve sosyoloji bilimlerine dayanarak oluşturulmuştur. Eğitim düzeni, aynı zamanda, aktif çalışma metotlarının öğrenimi, sözlü ve yazılı ifadenin öğrenilmesi, genelde analiz ve sentez niteliklerinin kazandırılmasına önem vermektedir. Bu özel eğitim, oluşturulan küçük gruplar halinde metot konferanslarında verilmektedir. Öğretim, Türkiye’ye özgü teknikleri ilgilendiren dersler dışında Fransızcadır.

Üniversitelere giriş sınavını kazanan öğrenciler Fransızca dil sınavına tabi tutulmaktadır. Bu sınavın sonucuna göre ya öğrenciler doğrudan birinci yıla kaydolurlar, ya da Fransızca seviyelerini geliştirmek üzere bir yıllık Göztepe’de bulunan dil hazırlık sınıfını okurlar. Temel eğitimin alındığı ilk iki senenin ardından, üçüncü ve dördüncü sınıf programlarında, ortak derslerin yanında, öğrencilerin uzmanlık alanlarını belirlemelerine yardım eden veya eğitimlerini çağdaş dünyanın sorunları üzerine bir açılım sağlayarak tamamlamalarına yardımcı olan seçmeli dersler bulunmaktadır. (siyasal bilimler, kamu idaresi, işletme, iletişim…) Öğrenimleri boyunca Fransızca olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler, buna ek olarak İngilizce veya İspanyolca opsiyonlu olmak üzere bir yabancı dil eğitimi daha alırlar.

Öğrenciler, bölümün yurt dışıyla olan köklü ilişkileri ve Erasmus+ programı sayesinde, öğrenimlerinin herhangi bir yılında (tercihen 3.sınıf) Fransa’daki Sorbonnes ve Rennes gibi üniversitelerde ve dahi Paris ve Lyon gibi köklü siyasal çalışmalar enstitülerinde, bir akademik yıl boyunca eğitimlerine devam edebilirler. Her yıl 30’dan fazla öğrenci bu imkândan faydalanarak Fransa’ya gidip, eğitimlerini ve kültürlerini zenginleştirmektedir.  Hali hazırda Doğu Paris Üniversitesi IUT ile, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi’nden Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilere başarılı oldukları takdirde kendi diplomalarını da vermek konusunda yapılan anlaşma da yürürlüğe girme aşamasındadır. Bununla beraber ilk defa bölümümüzde bir Fransız yükseköğretim kurumu ile çift diploma uygulaması da başlamış olacaktır.

2013’den beri de bölümün Fransızca orijinal isminden esinlenerek kurulan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü (Club de Sciences Politiques et Administratives) farklı etkinlikleri ve bölüm için geliştirdiği türlü projeleri ile bölümün imajının yükseltilmesine, öğrencilerinin entelektüel düşünüşlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bölüm hakkında daha fazla bilgi almak ve gelişmelerden haberdar olmak için resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. 


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından en son 10.06.2015 11:06:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM