Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü

Proje Komitesi

Komite Koordinatörü

 


Proje Komitesi, kulüp Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlar arasında hayata geçirilmesi gereken etkinlik ve sair aktivitelerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi için çalışan son derece önem arz eden bir komitedir. Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlıdır ve çalışmaları sonucunda gerçekleştirilmesinde fayda olduğunu düşündüğü proje ve etkinlikleri öneri olarak düzenli aralıklarla bu kurula sunar. Proje Komitesi’nin temel üç çalışma alanı bulunur :

Etkinlikler

=>  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gereken alt yapıyı hazırlar, söz konusu çağırılacak misafir ve katılımcılar ile irtibata geçer.

=>  Kararlaştırılan projelerin düzgün ve sorunsuz yürütülmesini sağlar.

Proje Koordinasyonu

=>  Kulübümüzce hayata geçirilmesine karar verilen “Sciences Polémiques” adlı Fransızca gündem tartışma projesinin nerede, ne zaman ve hangi konu üzerinde gerçekleştirileceğine karar verir, projenin gerçekleştirilirken moderatörlüğünü yapar.

=>  Diğer komitelerin aktivitelerinde düzen ve iyi çalışmanın sağlanabilmesi için onlara yardım eder.

Danışmanlık

=>  Yaptığı çalışmalar ve irtibata geçtiği kurumlardan aldığı bilgiler neticesinde yapılmasının uygun olacağını düşündüğü proje ve etkinlikleri Yönetim Kurulu’na bildirir.

=>  Başkan yardımcısının bulunmadığı durumlarda komiteler arası genel koordinasyonu Proje Komitesi sağlar.

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından en son 28.08.2016 13:26:22 tarihinde güncellenmiştir.