Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü

Teknik Komite

Komite Koordinatörü

 


Teknik Komite, kulübün her zaman mevcut olan teknik iş ve işlemlerinden doğan gereksinimlerini karşılamaktan sorumlu olan, kulüp etkinliklerinin alt yapı ve düzeninin sağlanmasında büyük rol oynayan bir Yönetim Kurulu komitesidir. Kulüp adına idari izinlerin alımı ve başarı belgeleri dağıtılması gibi görevleri gereği Yönetim Kurulu’nu bizatihi temsil etmeye yetkilidir; bununla beraber kulüp kaşesini/mührünü de saklar. Teknik Komite başlıca olarak :

=> Kulüp içerisindeki kurulların işleyişlerini sorunsuzca yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları materyalleri temin eder.

=> Belirlenen etkinliklerin tanıtımı için İletişim ve Tanıtım Komitesi ile koordineli olarak afişler hazırlar ve gerekli izinleri alarak belirlenen yerlere asar.

=> Tanıtım ve aktivitelerde kullanılabilecek sunumları hazırlar, çıktıları alır.

=> Kulübümüzce verilen katılım belgesi, plaket, kartivizit gibi binimum promosyon ürünlerini hazırlar.

=> Etkinliklerin lojistik unsurlarını organize eder ve etkinlikler esnasında ihtiyaç duyulan materyalleri sağlar.

=> Yapılan toplantı, gezi, konferans gibi etkinliklerde fotoğraflar çeker; gerekirse kamera kaydı alır ve kulüp arşivi için sekretere teslim eder.


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından en son 28.08.2016 13:26:58 tarihinde güncellenmiştir.